Site in read-only mode

This site is now read-only following the release of MyBB 1.8 and the new mods site.

If you are looking for MyBB 1.8 mods please click here to visit the new mods site.

You can continue to download submissions for MyBB 1.6 and earlier here, however new submissions will only be accepted via the new mods site.

SR MyBBCoder

Plugin adds custom MyCodes and buttons in your post editor.

Version: 1.5.0
Author: Soul Reaver
Submitted: 13th November 2009
Last Updated: 5th December 2010
#####
English:
Plugin adds custom MyCodes and buttons for them in your post editor.
From version 1.2, there will be also buttons to resize message editor.
For more info, check readme file in package.

Live preview: HERE
#####

#####
Polish:
Plugin dodaje do użytku kilka MyCodów, którym przyporządkowane są dodatkowe przyciski w edytorze postu.
Od wersji 1.2 plugin umożliwia także zmianę rozmiarów edytora w czasie edycji postów za pomocą dodanych przycisków.
Więcej informacji w pliku readme w paczce.
Paczka zawiera plugin wraz z polskimi i angielskimi plikami językowymi.

Live preview: Tutaj
#####

works under MyBB 1.4 and 1.6
Previews:Preview Image 1712