Site in read-only mode

This site is now read-only following the release of MyBB 1.8 and the new mods site.

If you are looking for MyBB 1.8 mods please click here to visit the new mods site.

You can continue to download submissions for MyBB 1.6 and earlier here, however new submissions will only be accepted via the new mods site.

SR Forum SiteIcon

Plugin adds custom site icon to address bar in web browsers.

Version: 1.2
Author: Soul Reaver
Submitted: 26th October 2009
#####
English:
Plugin adds custom site icon to address bar in web browsers.
It is using base64 string representation of images.

Installation adds settings to your database.
Activation only switches the plugin on/off.
Warning: plugin works with web browsers, not with text IEditors.
#####

#####
Polish:
Plugin pozwala na ustawienie ikony, która będzie wyświetlana na
pasku adresu w przeglądarce. Używana jest reprezentacja obrazków
jako stringi w formacie base64.

Instalacja dodaje ustawienia do bazy danych.
Aktywacja włącza i wyłącza plugin.
Uwaga: plugin współpracuje z przeglądarkami internetowymi, a nie
z IEdytorami tekstu.
Paczka zawiera polski plik językowy.
#####
Previews:Preview Image 1560